คอนเสิร์ตสบายดี ทีวี เปิดตัวโครงการเม็ดทรายถมทะเล

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:34โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:34 โดย Jetsada Siriphok ]


        วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกับศิลปิน เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม แกนนำศิษย์เก่า ชุมชน จัดคอนเสิร์ตสบายดี ทีวี เปิดตัวโครงการเม็ดทรายถมทะเล วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ได้รับทุนทรัพย์สนับสนุนทรัพยากรให้ปรับปรุงอาคารเรียนที่ประสบภัยพิบัติ ได้สภาพแวดล้อมให้ทุกห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ ได้พัฒนาสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนโดมหน้าเสาธง ได้ขยายช่องทางจราจรทางเข้าหน้าโรงเรียน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ทางโรงเรียนปทุมราชวงศา ต้องขอบคุณคณะทำงานทุกท่านทุกฝ่าย ที่ดำเนินงานไปได้ผลอย่างดียิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

Comments