ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่สามารถสอบเลื่อนตำแหน่งและสอบย้ายกลับภูมิลำเนาได้

โพสต์17 ก.พ. 2562 20:40โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2562 00:23 ]
วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น. กลุ่มงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา ที่สามารถสอบเลื่อนตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ 
     (๑) นายวิษณุ กาญจนาภา ท่านรองผู้อำนวยการ 
     (๒) นายธวัชชัย สุดาศักดิ์ ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
และคุณครูที่สามารถสอบย้ายกลับภูมิลำเนาได้ คุณครูศิรินาฎ แก้ววิชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแสดงความยินดีแก่บุคลากรทั้ง ๓ ท่าน ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้
Comments