ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเราที่ได้คะแนน O-NETเต็ม 100 คะแนน

โพสต์25 มี.ค. 2562 05:59โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา นางสาวณัฐวรา หมุนคำ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.3/1 และผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้คะแนน O-NET วิชา คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2561
Comments