ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน ม.6/1

โพสต์26 ม.ค. 2564 06:18โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

โรงเรียนปทุมราชวงศา ขอแสดงความยินดี กับ
1.นางสาวฐิตาภรณ์ หมื่นศรีเมือง นักเรียนชั้น ม. 6/1 ( ห้องเรียนพิเศษ GIP ) มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
2.นางสาวยศวดี  กองแก้ว นักเรียนชั้น ม. 6/1 ( ห้องเรียนพิเศษ GIP ) มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะเกษตร ปีการศึกษา2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
3.นางสาวผ่องอำพัน ทรัพย์อุดมผล นักเรียนชั้น ม. 6/1 ( ห้องเรียนพิเศษ GIP ) มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 1 แฟ้มสะสมComments