ขอแสดงความยินดีกับ นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์ ท่านรองผู้อำนวยการ และคุณครูเกษศิรินทร์ พลหาญ ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

โพสต์1 พ.ย. 2561 23:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๒๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ขอแสดงความยินดีกับ นายชาติโยธิน  ศรีวะรมย์ ท่านรองผู้อำนวยการ และนางสาวเกษศิรินทร์  พลหาญ    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบช่อดอกไม้ และนายชาติโยธิน  ศรีวะรมย์ ท่านรองผู้อำนวยการ และคุณครูเกษศิรินทร์  พลหาญ ได้กล่าวคำอำลาแก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Comments