ขอแสดงความยินดีนักเรียนสอบติดแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์

โพสต์10 เม.ย. 2562 18:24โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2562 18:25 ]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนห้องพิเศษ (GIP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้แก่
1.นางสาวปิยดา ลุสมบัติ สามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 2 โครงการฯและคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.นางสาวปวรรัตน์ หงษา สามารถสอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Comments