ขยายผลอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน"

โพสต์1 มิ.ย. 2561 22:28โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2561 01:52 ]

เช้าวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน" เพื่อขยายผลให้กับโรงเรียนในเครือข่าย สหวิทยาเขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปทุมราชวงศา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม โรงเรียนลือวิทยาคม และโรงเรียนชานุมานวิทยาคม ณ ห้องบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิยม รักพรม ประธานสหวิทยาเขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย ซึ่งประมวลภาพการอบรมดังนี้
Comments