กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์9 ก.พ. 2563 20:41โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 ในการนี้ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Comments