กิจกรรมการแแข่งขันแรลลี่เพื่อการศึกษา ปทุมราชวงศา ครั้งที่ 1(Rally for Education PR ONE)

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:37โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:37 โดย Jetsada Siriphok ]


       เช้าวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมคณะผู้บริหาร และคณะครูบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมการแแข่งขันแรลลี่เพื่อการศึกษา ปทุมราชวงศา ครั้งที่ 1 (Rally for Education PR ONE)จากจุดเริ่มต้นโรงเรียนปทุมราชวงศา สู่เป้าหมายที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี การยอมรับซึ่งกันและกันภายในองค์กร อันก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยได้ประมวลภาพกิจกรรมดังนี้

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม

Comments