กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์12 ม.ค. 2561 03:39โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2561 03:41 ]
         วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2560 ของยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2561 ณ ค่ายยุวกาชาดชั่วคราว โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments