กิจกรรมค่ายชุมนุมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์15 ก.พ. 2562 03:16โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมค่ายชุมนุมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนหญิงให้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้Comments