กิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"ตามโครงการ "โรงเรียนสุจริต" สำหรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์8 ก.ย. 2559 01:32โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2559 01:32 โดย Jetsada Siriphok ]


         วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ตามโครงการ "โรงเรียนสุจริต" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยกำหนดการของกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” มีดังนี้
           เวลา 08.00 น.- 08.30 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
           เวลา 08.30 น. -12.00 น. ฐานกิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรม 5 ประการ
                  ฐานที่ 1 กิจกรรม “มีวินัย”
                  ฐานที่ 2 กิจกรรม “ทำมาค้าขาย”
                  ฐานที่ 3 กิจกรรม “กติกาผาสุข”
                  ฐานที่ 4 กิจกรรม “จิตสาธารณะ”
                  ฐานที่ 5 กิจกรรม “สร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพความเป็นเด็กไทย”
           เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
           เวลา 13.00 น.-16.30 น. กิจกรรมลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 
โดยการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments