กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์14 ก.พ. 2559 22:03โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2559 22:03 โดย Jetsada Siriphok ]

โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเหล่าลูกเสือได้ทำกิจกรรมการประกอบอาหาร การบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาเจริญ โดยกิจกรรมต่างๆ ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments