กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์12 ก.พ. 2559 01:29โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2559 01:29 โดย Jetsada Siriphok ]

โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเหล่ายุวกาดได้ทำกิจกรรมการประกอบอาหาร การบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการพักแรม ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาเจริญ โดยกิจกรรมต่างๆ ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments