กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ของสัปดาห์แรกภาคเรียนที่ 2 ปี 2559

โพสต์10 ธ.ค. 2559 05:45โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2559 05:45 โดย Jetsada Siriphok ]


         วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 14.40 น. ในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือเนตรนารี ของโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้มีการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของสัปดาห์แรกในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งประกอบด้วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 - 3 และลูกเสือวิสามัญ ม.4 - 6 ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยประมวลภาพกิจกรรมดังนี้

Comments