กิจกรรม "Morning English"

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:55โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:55 โดย Jetsada Siriphok ]


        เช้าวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 08.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ ได้จัดกิจกรรม "Morning English" โดยเป็นการให้นักเรียนทุกคนได้จดบันทึกคำศัพท์พื้นฐานของคำที่ใช้ในการสนทนาเมื่อได้พบเจอกัน โดยได้มีการให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกมาพูดสนทนาที่หน้าเสาธง ทำให้นักเรียนได้ฝึกภาษาและเรียนรู้คำศัพท์ที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันง่าย ซึ่งทำให้นักเรียนได้ตื้นเต้น มีความสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments