กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ

โพสต์21 มิ.ย. 2562 16:34โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments