กิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559

โพสต์8 ก.ย. 2559 01:42โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2559 01:42 โดย Jetsada Siriphok ]

           ด้วยในวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร “สุนทรภู่” ผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ( UNESCO) ว่าเป็นกวีเอกของโลกที่สร้างสรรค์วรรณคดีไทยมากมายอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาเชิงอักษรศาสตร์ ด้วยเหตุนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาเจริญ จึงจัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เพื่อให้นักเรียนทุกคนร่วมราลึกถึงเกียรติประวัติ และผลงานดีเด่นของท่านตลอดจนร่วมแสดงความรู้ความสามารถด้านทักษะต่างๆ  โดยการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Comments