กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIP)

โพสต์15 มิ.ย. 2561 22:09โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2561 22:13 ]
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มีกิจกรรมสอนเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIP) โดยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 3 ของภาคเรียนนี้ ซึ่งกิจกรรมการสอนเสริมนี้ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาComments