กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษา (FLIP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์13 ก.พ. 2562 18:27โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษา (FLIP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศดังนี้


Comments