กิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

โพสต์8 ก.ย. 2559 01:50โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2559 01:50 โดย Jetsada Siriphok ]


         วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา  6.00 น.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา  ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีภาพบรรยากาศของกิจกรรมดังนี้


Comments