กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจร จังหวัดอำนาจเจริญ

โพสต์1 ก.ย. 2562 22:55โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2562 23:04 ]


วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ครูและนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจร จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments