กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์20 ก.ย. 2561 00:55โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งภายในงานได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งทางด้านดนตรีและกีฬา ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้


Comments