กีฬาสีภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์18 ม.ค. 2560 23:39โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2561 01:57 ]


     ในระหว่างวันที่  11 – 13  มกราคม  2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2559 เพื่อเป็นกิจกรรมแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถร่วมกิจกรรมด้านกีฬากับผู้อื่น ด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้รักสามัคคี ซึ่งได้มีการประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดดังนี้

รูปภาพกิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา ปี 2559 ทั้งหมด

Comments