กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา

โพสต์8 ส.ค. 2562 00:52โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2562 01:14 ]

โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มีกระบวนการในการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) โดยครูผู้สอนได้ทำการจับคู่ Buddy Teacher ในระดับชั้นเดียวกัน ซึ่งครูผู้สอนอาจจะสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ได้ สามารถที่จะบูรณาการได้ตามบริบทของโรงเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนในการดูแลนักเรียนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขั้น PLAN : การเล่าแผนการจัดการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน Buddy Teacher


ขั้น DO : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
ขั้น SEE : การสะท้อนคิดร่วมกันระหว่างครูผู้สอน


Comments