ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 ได้บำเพ็ญประโยชน์

โพสต์13 ก.พ. 2563 21:49โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.40 น. คาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชื่นชมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้บำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบโรงเรียน บริเวณรอบตลาดสดปทุมราชวงศา และบริเวณวัดนาหว้า ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments