ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561

โพสต์8 มิ.ย. 2561 00:13โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมราชวงศาอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561 ค่ายที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561Comments