ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

โพสต์18 ม.ค. 2562 20:38โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2562 20:47 ]

เช้าวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กกต.จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มาเผยแพร่ความรู้ให้กับลูกเสือวิสามัญ ม.4 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในโครงการผลิตสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส. เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่เยาวชนในสถานศึกษา "ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย"  ณ ห้องบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments