มอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดี

โพสต์2 ก.ค. 2560 19:00โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2560 19:00 โดย Jetsada Siriphok ]

            วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ประพฤติดี ได้ทำความดีในกิจกรรมส่งเสริม คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา โดยท่านผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments