มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

โพสต์21 ก.พ. 2562 19:23โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๑๙๘ คน ณ ห้องบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments