มอบรางวัลเกียรติบัตรและรางวัลการนำเสนอผลงานในรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)ม.4

โพสต์21 ก.พ. 2561 18:20โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
มอบรางวัลเกียรติบัตรและรางวัลการนำเสนอผลงานในรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)ม.4
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.15 น. หลังพิธีเคารพธงชาติ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่นำเสนอผลงานในรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้ท่านผู้อำนวยการ นิยม รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments