นักเรียนได้รับวางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ 2558

โพสต์22 ก.พ. 2559 19:24โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2559 19:24 โดย Jetsada Siriphok ]

 เช้าวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา นายพิชิต กะมณี มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับวางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ 2558 จำนวน 3 คน ได้แก่
             1.เด็กชายยศพัทธ์ ลาหาญ ม.1/1
             2.เด็กหญิงชื่นกมล สมศรี ม.3/1
             3.เด็กหญิงณัฐสุดา สอนพงษ์ ม.3/1


Comments