นักเรียนห้อง FLIP มีสิทธิ์เข้าชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยน High School ทุนบุตรครู และทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 35 ปีการศึกษา 2021/2022

โพสต์9 พ.ย. 2563 00:30โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ FLIP ทั้ง 19 คน 
ที่เข้าร่วมทดสอบระดับภาษา TYES และมีสิทธิ์เข้าชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยน High School ทุนบุตรครู และทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 35 ปีการศึกษา 2021/2022

Comments