นักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะและคัดลายมือโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

โพสต์7 ก.พ. 2563 01:33โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันที่ 7 ก.พ. 2563 นักเรียนเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะและคัดลายมือ ณ วัดสำราญนิเวศ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะและคัดลายมือระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ผลดังนี้
(1) คัดลายมือ ม.ต้น ชนะเลิศ นางสาวญาณวิภา ทวีพันธ์ ม.3/1
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฐณิชา ทองแล้ง ม.3/6
(2) คัดลายมือ ม.ปลายชนะเลิศ นางสาวเกษร ลำงาม ม.5/1
(3) ตอบปัญหาธรรมมะ ม.ปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวชลธิชา เหิกขุนทด ม.5/1

Comments