นักเรียนคนเก่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:14โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:14 โดย Jetsada Siriphok ]


        วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ เด็กหญิงญาณวิภา  ทวีพันธ์ และนางสาวศิริวรรณ  พันธ์แดง ตามลำดับ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments