นักเรียนนำเสนอโครงงาน IS ตามโครงการเพาะพันธ์ปัญญา

โพสต์12 ก.ย. 2558 07:30โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2558 07:52 โดย Jetsada Siriphok ]

 

วันพฤหัสบดีที่10 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ชั้น ม.2/2 และ ม.5/2 ที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญากับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้นำเสนอโครงงาน ณ ห้องลาดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments