นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปฏิบัติวิทิสาสมาธิ

โพสต์9 ก.ค. 2561 02:02โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปฏิบัติวิทิสาสมาธิ โดยหลวงพ่อวิริยังค์สิรินธโร เป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตรวิทิสาสมาธิ การปฏิบัติสมาธิของอย่างง่ายที่สุด เป็นการสะสมพลังจิตให้แก่ผู้ปฎิบัติ ที่สามารถทำได้ในทุกสถานที่ ทุกโอกาสตามความเหมาะสม โดยได้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติเช้า กลางวัน เย็น ครั้งละ 5นาที ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments