นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz

โพสต์6 ก.พ. 2560 19:18โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2560 19:18 โดย Jetsada Siriphok ]


        วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 นางสาวณัฐพร  ก้อนรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ เนื่องในวัน English Day ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

             1. นายเอกฉัตร  กาณารักษ์     ม.5/1

             2. นายเฉลิมเกียรติ  กาเผือก   ม.5/1

             3. นางสาวณัฐนารี  ศรีประดู่    ม.5/1

             4. นายวิจิตรสิน  บุตรพลอย    ม.6/6

             5. นางสาวปิยดา  ลุสมบัติ      ม.4/1

             6. นายชิชชากร  ศรีวะกุล       ม.4/1

             7.เด็กชายชยวุฒิ ทุมวงค์       ม.1/1

        โดยผลการแข่งขันโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน คือ นายชิชชากร  สีวะกุล และ นางสาวปิยะดา ลุสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เป็นที่น่าภาคภูมิใจของโรงเรียนปทุมราชวงศาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments