นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศาเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๓

โพสต์1 ต.ค. 2561 05:45โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2561 06:02 ]

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คุณครูเกรียงศักดิ์ บัวถา และคุณครูณัฐพร ก้อนรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้นำทีมตัวแทนนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments