นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศารับการฉีดวัคซีน Pfizer "เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ"

โพสต์4 ต.ค. 2564 19:38โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2564 02:36 ]

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 และวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา รับการฉีดวัคซีน Pfizer   "เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ"  "เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ" ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments