นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา รับทุนการศึกษา

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:37โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:37 โดย Jetsada Siriphok ]


        วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 12.00 น. กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากหน่วยงานบ้านพักและครอบครัว จังหวัดอำนาจเจริญ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ดังรายชื่อต่อไปนี้
          1.นายปรเมธ    ศรีเมือง ชั้น ม.5/7
          2.นางสาวสบายสุข    กองเกิด ชั้น ม.4/3
          3.เด็กชายปฏิภาณ    บุญธรรมา ชั้น ม.3/2
          4.เด็กหญิงเพ็ญประภา    ยิ่งยง ชั้น ม.3/1

          5.เด็กหญิงปฎิมา    นามวงศ์ ชั้น ม.2/2

       และช่วงบ่ายเวลาประมาณ 13.30 น.  คุณครูยุพาพร มหาโยธี ได้นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้นำนักเรียน เด็กหญิงมณีณัฏฐ์  กุลจิตตินิรมิต ชั้น ม.2/2 เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธีเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 จังหวัดอำนาจเจริญ

รูปภาพทั้งหมด

Comments