นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา รับทุนตามโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:29โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:29 โดย Jetsada Siriphok ]


     วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับทุนเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว ตามโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ดังต่อไปนี้
      1.เด็กหญิงวิลาสินี    ว่องปัญจเลิศ ม.2/4  ครูที่ปรึกษา นางนงนุช  ทวีพันธ์
      2.นางสาววัชราภา    พิมพ์บูลย์ ม.4/6  ครูที่ปรึกษา นายพรประสิทธิ์   โสวันนา

Comments