นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนปทุมราชวงศา พัฒนาโรงเรียนปทุมราชวงศา ชุมชนหน้าโรงเรียนปทุมราชวงศา วัดนาหว้า

โพสต์16 มิ.ย. 2565 21:31โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันพฤหัสบดีที่ 16  มิถุนายน 2565 นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายสัญชัย ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู    วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ นายชัยยันต์  จันทร์ทอง ตำแหน่ง ครู นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนปทุมราชวงศา พัฒนาโรงเรียนปทุมราชวงศา ชุมชนหน้าโรงเรียนปทุมราชวงศา วัดนาหว้า ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments