นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

โพสต์11 ก.ย. 2561 04:28โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการจากโรงเรียนต่างๆ ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

เครดิตรูปภาพ :  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม เครดิตรูปภาพ :  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 
Comments