งานกตัญญุตาการผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศา ประจำปีงบประมาณ 2564 คุณครูเสาวลักษณ์ คชมิตร

โพสต์30 ก.ย. 2564 00:34โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดงานกตัญญุตาการผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนปทุมราชวงศา ประจำปีงบประมาณ 2564 "เกียรติยศเกษียณวิถี ปูชนีย์ ฟ้า-ขาว” ให้แก่ คุณครูเสาวลักษณ์ คชมิตร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments