นิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โพสต์20 ม.ค. 2566 03:59โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานนิเทศการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูอารีรัตน์ โมราชาติ ครูนันทิยา วงศ์วิจิตร ครูว่าที่ ร.ต. แมน บุญวัง และครูเบญญาภา ปทุมราษฎร์ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments