นิเทศศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

โพสต์20 ม.ค. 2566 00:22โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดร. แวววลี แววฉิมพลี และ อาจารย์พัชรรภรณ์ อินภู่ ซึ่งได้มาทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นายเอกฉัตร กาณารักษ์ นางสาวอาภามณี เมฆา และนางสาวจีระนันต์ ปริปุรณะ
Comments