รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบายโครงการนิเทศบูรณาการ

โพสต์26 ส.ค. 2562 04:38โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2562 04:41 ]

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ตามโครงการนิเทศบูรณาการ ณ ห้องประชุมเล็ก  ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments