นิทรรศการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดศรีชมภู่

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:36 โดย Jetsada Siriphok ]

       วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนปทุมราชวงศา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดนิทรรศการลานธรรม ลานวิถีไทย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เป็นชุมชนคุณธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายดังกล่าวนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประเพณีวิถีธรรมไทยที่ดีงามร่วมกับทางอำเภอปทุมราชวงศา ณ วัดศรีชมภู่ ในการนี้ท่านณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนปทุมราชวงศาในครั้งนี้ด้วย โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

Comments