ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

โพสต์26 ม.ค. 2564 06:23โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

โรงเรียนปทุมราชวงศา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ดังนี้
1. นายชินวัตร อนุรักษ์ นักเรียนชั้น ม. 5/1 ( ห้องเรียนพิเศษ GIP )ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.นายอุดมศักดิ์ โพธิ์ทรัพย์ นักเรียนชั้น ม. 5/1 ( ห้องเรียนพิเศษ GIP )ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Comments